Friday, October 29, 2010

Watashi wa Josei Robotto Desu

.


Watashi wa scared-to-go-to-sleep desu.

No comments: